Individuální řešení pro automobilový průmysl v oblasti automatizace

Automatizace v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Protože musí automobilový průmysl čelit enormnímu tlaku na poli konkurenceschopnosti a úspěchu, zaručuje pouze dokonalá kvalita, korektní dodržení zadaných vývojových cyklů a dodávky podle „Just in Time“ princip úspěchu na světovém trhu. Firma KBH splňuje vysoké nároky kladené na automobilový průmysl a vyvíjí a vyrábí již řadu let pro potřeby toku materiálu individuální řešení v oblasti sdružování výrobních procesů a transportních systémů.

Na nové technologie a zpracování materiálů budoucnosti reaguje firma KBH již dnes a vyvíjí čisté a ekonomicky účelné koncepty pro budoucí trh. Automobilový průmysl očekává od svých dodavatelů koncepty pro bezchybnou strategii.

Jako doplněk k těmto efektům přináší automatizace do automobilového průmyslu rychlou a efektivní produkci. Protože se používá méně ruční práce, eliminuje se tím značně i lidské chybování. Do automatických procesů mohou být integrována mnohá opatření, týkající se kvality a bezpečnosti. Na dodavatele speciálních strojů a sdružených strojních celků jsou již při jejich výběru kladeny ty nejvyšší nároky. Firma KBH se svým týmem kvalifikovaných pracovníků cestu vedoucí k cíli rozpoznala a novým požadavkům automobilového průmyslu v oblasti automatizace se již přizpůsobila.