Transportní dopravníky a dopravní technika pro solární články a fotovoltaické komponenty

Solární technika

Solární technika

Solární technika

Solární technika bude v nadcházejících letech patřit k oborům s největším nárůstem. Doprava citlivých fotovoltaických komponentů, solárních článků a solárních panelů může být úspěšně realizována pouze díky specializovaným technologiím. .

Při montáži jednotlivých komponentů má rozhodující význam konstantní rychlost práce.

Firma KBH pohlíží rovněž do budoucnosti na poli regeneračních energií a již dnes nabízí koncepty a nápady pro hospodárně fungující transportní systém solárních modulů.

Firma má již připravenou koncepci řešení transportu pro čistou a bezpečnou logistiku ve výrobě solárně-technických produktů.