Nové vývojové směry u transportních dopravníků – dopravní techniky – transportní techniky – speciálních strojů

Nové vývojové směru v automatizaci a ve strojírenství

Nový vývoj

Nové vývojové směru v automatizaci a ve strojírenství

Vědecký úspěch díky novému vývoji v oblasti automatizace

Automatizace zvyšuje produktivitu výroby, její hospodárnost a kvalitu. Díky intenzivnímu využití automatizační techniky se značně zlepšuje konkurenceschopnost podnikání. Z toho důvodu je také oblast strojírenství a zejména vývoje strojů a strojních zařízení konfrontována se stále novými nároky a musí snést nové požadavky do budoucna zaměřené na jiné a úsporné technologie.

 

Firma KBH se na tyto změny připravila co nejlépe a vyvíjí perspektivní technologie v oblasti automatizace, transportních systémů, dopravních zařízení a manipulační techniky.

Vedle standardizace těchto systémů se úspěšně plánují a uskutečňují rovněž nové vývojové směry pro poptávky do budoucna. Díky optimální kvalitě, zajištění funkčnosti a vysoké trvanlivosti svých výrobků si firma KBH vydobyla na trhu strojních automatizací velmi dobrou pověst.

Firma KBH se chce postavit i do budoucna těmto změnám v různých oborech a vyvíjí již dnes nové technologie v oblasti dopravní techniky, transportu materiálu a individuálního spojování strojních celků a zařízení.