Výroba a montáž ve vlastním závodě firmy KBH

Výroba a montáž

KBH - Montáž

Výroba a montáž

Klademe důraz na vysokou úroveň výroby, abychom byli schopni dodržet kvalitu výrobku a termín dodání.
Používáme výhradně kvalitní materiály, polotovary a normalizované díly od renovovaných evropských výrobců, díly svysokým standardem kvality.

Každý pracovník ve výrobě a montáži je osobně zodpovědný za dodržení kvality při výrobě a montáži našich výrobků. Disponujeme také oddělením kvality výroby pro kontrolu a přejímku dílů a zboží ve firmě.

Naše řízení kvality podléhá příslušnému systému pro vedení a udržení kvality jako je např. ISO 9001. Všechna námi vyrobená zařízení jsou nezávisle na tom, jestli byla vyrobena v Německu nebo Česku, podrobena přísné koncové přejímce. Náš zákazník pak společně s dodacím listem obdrží od příslušného vedoucího projektu potvrzený předávací protokol s výsledky koncové přejímky.