Transportní dopravníky - manipulační technika – přiváděcí technika – transferový systém

Automatizace a sdružování strojů a zařízení ve strojírenství a automobilovém průmyslu

KBH Cz nabízí svým zákazníkům komplexní řešení při plně automatickém propojení vysoce produktivních výrobních procesů a flexibilních transportních systémů pro časově úsporné seřizování v sériové výrobě.  Naše firma plánuje, vyvíjí a dodává: transportní dopravníkové systémy, válečkové dopravníky, manipulační systémy, zařízení pro manipulaci s paletami, portálové zakladače, transferové systémy bez nebo s nosičem obrobku a individuální řešení pro speciální strojírenství.

Video
Dopravníky chladící linky žíhacích pecí

Nový vývoj – Dopravníky chladící linky žíhacích pecí

Pokračující inovační vývoj našich pevně poháněných válečkových dopravníků představuje chladící linka pro žíhací pece. Válečkové dopravníky transportují obrobky, které jsou volně přepravovány na grafitové a keramické paletě.

Chladící linka má celkovou délku 8 metrů. Transportní doba trvá cca 1 hodinu. Přitom se obrobky zchlazují ze 180 na 60°C. Pomocí speciálního systému se palety opatrně překládají z výstupního dopravníku pece na chladicí linku.

Tento transportní systém je vybaven vlastním námi vyvinutým alu-profilem. Pohonné válečky jsou tvořeny plným materiálem a mají stálý pohon. Regulace pohonu dopravníku byla realizována pomocí frekvenčního měniče.

CAD - 2D und 3D

Projektujeme a konstruujeme ve 2D a ve 3D

Náš vývoj a konstrukci realizujeme výhradně ve vlastní firmě a s odbornými pracovníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a praxi v konstruktérské činnosti a při aplikaci CAD. Umíme zpracovávat od našich zákazníků jak CAD-data ve formátu 2D, tak i ve 3D a provázat je s naší projekční činností.

Spoléháme se na dlouholetou kontinuitu, rovněž ve vztazích mezi našimi vedoucími projektů a zodpovědnými styčnými partnery v zákaznických firmách.  V obou našich závodech ve Wiesbadenu a v Přerově pracují inženýři, technici a odborní pracovníci na rozmanitých úkolech, cíleně zaměřených na jednotlivé požadavky našich zákazníků.

Kompetence firmy KBH v oblasti automatizace

Firma KBH CZ dodává již mnoho let svým zákazníkům podávací techniku, dopravní techniku, transportní dopravníkové systémy, transferové systémy a manipulační systémy.  Přitom se zároveň provádí jak plánování a vývoj, tak také realizace ve velké části ve vlastním sídle firmy. Díky dlouholetým zkušenostem a důsledné specializaci mohou být právě v manipulační technice a u transportních systémů nabízeny produkty pro automatizaci, které jsou samy o sobě vhodné do tvrdších pracovních podmínek. Mnohé z těchto produktů se používají v třísměnném provozu při velkosériové výrobě. Obzvláště pro tato uplatnění se vyznačují svými nízkými náklady na údržbu a dlouhou životností.

K velkému okruhu zákazníků patří mezi jinými i firmy z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu.  Proto je právě v oblasti speciálního strojírenství kladen hlavní význam na portálové zakladače, zásobníky nástrojů, rovnací stroje a transportní systémy, splňující požadavky zákazníků. Firma KBH nabízí rovněž inovační, flexibilní a hospodárné řešení v oblasti automatizované techniky a techniky toku materiálu. Vedle toho podnik vyvíjí a konstruuje individuální řešení kompletních automatizovaných systémů a speciálních strojů.

Firma KBH dosahuje kvality svých výrobků obzvláště díky enormnímu stupni výroby v rámci vlastního závodu. Přídatně mohou být v krátkém čase zákazníkům nabídnuta vyspělá řešení díky vlastnímu konstrukčnímu vývoji v oblasti strojírenství, přiváděcí techniky a automatizace.  Výsledkem je plynulá integrace inovačních automatizovaných řešení s rozsáhlou servisní podporou. Jednoduchá a transparentní struktura cen završují celistvý obraz o naší firmě. Z toho vyplývá jasná výhoda pro rozhodování u případných zájemců oproti ostatním podnikům z oblasti automatizace a manipulační techniky.