Sestavení a uvedení strojů a zařízení KBH do provozu

Sestavení strojů a zařízení a jejich uvedení do provozu

KBH CZ

Sestavení a uvedení strojů a zařízení KBH do provozu

Jako součást výkonů zákazníkovi provádí firma KBH po vývoji a výrobě dopravních zařízení, transportních dopravníků a speciálních strojů rovněž na přání zákazníka odborné sestavení a seřízení strojů a zařízení přímo na místě dodání.

S ohledem na hladký průběh výrobního procesu je postavení strojů a zařízení a jejich uvedení do provozu výrobcem nejvýznamnějším krokem na cestě ke zvýšení kvality, bezporuchové výrobě a dodržení požadovaných taktovacích časů.

Firma KBH předává své výrobky zákazníkovi pouze v řádném a bezvadném stavu, a to dle přání zákazníka buď dodávkou z firmy nebo předáním na místě určení.