Impressum - KBH CZ

Impressum


Adresa:

KBH CZ. s.r.o.
Generála Štefánika 40
750 02  Přerov


Telefon:

+420 581 701111

Fax:
+420 581 701133


Email:
kbhcz@kbhcz.czZodpovědný společník:
Pavel Kubik

Statutární zástupce:
František Kubik

Registrační soud:
Krajský soud Ostrava oddíl C, vložka 25396

Registrační číslo:
26790505

Daňové identifikační číslo
podle §33 odst. 11 a 12 Zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků:  CZ 26790505

Osoba zodpovědná za správnost obsažených údajů:
pan František Kubik

 

 

Omezené ručení

Uživatel používá tyto webové stránky na vlastní zodpovědnost. Ani vlastník ani autor neručí za přímé či nepřímé škody, obzvláště materiální povahy, ztrátu dat popř. programů nebo finanční škody, které vyplývají z přístupu nebo užívání této webové stránky nebo s ní souvisejících webových stránek. Obsah webových stránek vzniká bez jakékoliv záruky.
Veškeré nabídky jsou nezávazné.  Vlastník/autor si výslovně vyhrazuje změnit, doplnit, vymazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího zvláštního oznámení či uveřejnění dočasně nebo definitivně přerušit.

 

Odkazy na texty vlevo

Vlastník/autor dává speciální místo vlevo k dispozici ostatním nabízejícím. Za obsah a obzvláště pak za škody, které vzniknout užitím nebo nevyužitím takto poskytnutých informací ručí výhradně nabízející subjekt těchto stránek.

 

Autorská práva

Veškeré obrázky, grafika a texty této webové stránky podléhají autorským právům popř. jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Platí zde právo Spolkové republiky Německo. Reprodukování, změny nebo použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného písemného souhlasu vlastníka/autora není dovoleno.  Všechna práva vyhrazena.

 

Obchodní značka

Zboží jako takové nebylo zpravidla označeno obchodní značkou. Absence takového označení však neznamená, že se jedná o zboží bez obchodní značky ve smyslu takového značení.

 

Právní účinnost

Prekluzi této záruky je nutno považovat za součást internetové nabídky, z níž bylo odkazováno na tuto stránku.  Pokud by části jednotlivých formulací tohoto textu neodpovídaly, ať již zčásti či kompletně, platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto nedotčeny.

Licence na fotografie/obrázky a grafiku na této internetové stránce byla získána pro firmu KBH exaktně prostřednictvím reklamní agentury u fotoagentur fotolia.de a imageshop24.de .

 

image copyright

Festhalten © Diana Kosaric - Fotolia.com
Solaranlage03 © danielschoenen - Fotolia.com

 

Vyhrazujeme si právo do budoucna tuto stránku měnit.