Servis náhradních dílů pro naše stroje, zařízení, transportní systémy a speciální stroje

Servisní podpora ve firmě KBH

Servisní podpora ve strojírenství a výrobě zařízení

Aby firma KBH uspokojila vzrůstající požadavky ve strojírenství a automatizaci, vyvíjí pro své zákazníky nejen pasivní transportní systémy, ale nabízí jim kromě toho i servisní poradenství v mnoha pracovních oblastech.

Sestavení a zprovoznění strojních zařízení KBH je důležitou součástí našeho celkového balíčku servisních služeb. Správným sestavením je umožněno vyloučit mnohé chyby, ať už při samotné instalaci nebo při provozu.

Další servisní oblastí je údržba a opravy starších strojů. Škody mohou být rozpoznány včas a tím mohou být eliminovány i drahé opravy. Prostřednictvím našich zkušených servisních techniků nabízíme rychlou analýzu problému přímo na místě a následné odstranění poruchy, takže k přerušení provozu nemusí vůbec dojít, anebo jen na nejnutnější dobu.

Pravidelná údržba Vám ostatně zaručí neměnnou kvalitu Vašich výrobků a dlouhou životnost Vašich strojů a zařízení.

 

Dodání náhradních dílů od firmy KBH

Mnoho strojů a zařízení je vystaveno velké zátěži, opotřebitelné díly se musí ve stanovených intervalech vyměňovat. KBH nabízí rychlé dodání náhradních dílů. Stručný popis které díly zařízení jsou opotřebené nebo vadné nám postačuje ke stanovení diagnózy, abychom pro Vás mohli zajistit nové strojní komponenty.

 

Důvěřujte naší kvalitní servisní podpoře a nechte se přesvědčit našimi výkony v praxi!