Transportní dopravník – paletový dopravník – palety – nosiče obrobku – oběhový dopravník

Paletový dopravník – paletový oběhový dopravník

paletový oběhový dopravník

 

Paletový dopravník s nosiči obrobku – přenosový systém pro automatizaci

Transportní systém s horizontálním oběhem palet pro uspořádaný transport obrobků, které je nutno přepravovat na nosičích /paletách.

Náš paletový oběhový dopravník byl kompletně nově vyvinut s cílem dosáhnout podstatných vylepšení. Základem systému, který nedoznal změn, zůstává osvědčený plochý řetěz složený z ocelových půlměsíčků.

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že nový systém byl zabudován kompletně do uzavřené plechové vany a základní konstrukci nyní tvoří hliníkové profily.

Ohyby byly oproti dřívější konstrukci kluzného tření předělány na valivé ohyby s kuličkově uloženými vodicími kotouči.

Výhody nové konstrukce:
  • Zjednodušené kompletování pomocí systémových profilů
  • Uzavřená odtoková vana pod systémem
  • Zmenšení třecích odporů v systému, zvláště v místech ohybu
  • Velmi malý otočný radius realizovatelný již od 200 mm
  • Větší délky pásů realizovatelné s jedním centrálním pohonem
  • Vyšší celkové zatížení obrobku - hmotnost přepravitelná v systému
Dosavadní výhody zůstávají zachovány:
  • Stabilní konstrukce pro velké zatížení
  • Vysoká rezistence proti ostrým třískám a emulsím
  • Transportní systém odolný proti opotřebení
  • Konstrukce odolná proti kapající vodě

Video - paletový oběhový dopravníkTechnický výkres paletový dopravník

Paletový dopravník se konstruuje a vyrábí v různých provedeních a rozměrech.

- jako L-dopravník
- jako oválný dopravník
- jako Karreeband
Technický výkres paletový dopravník