Opravy, údržba a renovace strojů, transportních dopravník a dopravních systémů KBH

Údržba a opravy strojů a zařízení KBH

Pravidelná a odborná údržba strojů a zařízení KBH zajišťuje dlouhou životnost stávající techniky a zvětšuje tím jejich využití pro vlastní podnik.

Díky údržbě strojů a zařízení KBH se zvyšuje rovněž jejich spolehlivost. Tím se i významně zvyšuje životnost dílů, podléhajících opotřebení.

Pokud již opotřebení zvláště namáhaných součástí pokročilo, může být tato skutečnost při pravidelné údržbě zavčas rozpoznána. Výměnu těchto náhradních součástí je možno tímto způsobem cíleně plánovat. Dodání náhradních dílů prostřednictvím firmy KBH je často možné rovněž u starších strojů a zařízení.

 

Náš opravárenský servis na místě určení
Sollte dennoch einmal eine KBH Anlage ausfallen, bieten wir unseren Kunden einen Reparaturservice direkt vor Ort an. Wir sind immer bemüht Reparaturen so zeitnah wie möglich durchzuführen.

Naši servisní technici analyzují zdroj chyby na vašich zařízeních co nejrychleji a rozhodnou, zda je nutné vyměnit jen jednotlivé součásti nebo celé strojní skupiny. Ve vzájemném dialogu, vedeném s našimi zákazníky jsou prodiskutovány následující kroky tak, aby došlo k co nejrychlejšímu a bezchybnému znovuobnovení výroby.