Dopravní systém – transportní dopravníky – zásobník pro hřídele, tyče a trubky

Krokový akumulační dopravník

Krokový akumulační dopravník

 

Krokový akumulační dopravník - zásobník pro hřídele a tyče

Transportní systém pro vysokou zásobovací kapacitu velmi malém prostoru. Pro transport a akumulaci válečkových dílů hřídele.

Krokový akumulační dopravníkKrokový akumulační dopravník se používá jako akumulátor či zásobník pro obrobené a neobrobené hřídele nebo tyče.

Obrobky jsou v zásobníku posouvány horizontálním pohybem zarážkové lišty vždy o jednu pozici vpřed.

Na poslední pozici mohou být hřídele ze zásobníku odebrány a předány k následnému pracovnímu procesu.

Oblast využití:
 • Hřídele s jednotným průměrem popř. s dostatečně cylindrickou délkou obrobku
 • Ukládání obrobku i v omezeném prostoru
 • Oddělovací modul
Obrobky:
 • Ozubené tyče řízení
 • Vidlicové hřídele
 • Hnací hřídele
 • Pístnice tlumičů
Vlastnosti:
 • Zdvihový-krokový-transport s účinkem seřazení a pojížděním obrobků
 • Ozubené lišty z materiálu S-grün nebo Solidur-Super, odolné proti opotřebení a tlumící hlučnost
 • Trvanlivý elektromotorický excentrický pohon přes velká kuličková ložiska a řetězy
Výhody:
 • Vysoká zásobní kapacita na velmi malém prostoru díky malému rastru
 • Efektivní zásobníkový systém s malými pořizovacími náklady

Video - Krokový akumulační dopravníkTechnický výkres krokový akumulační dopravník

Krokový akumulační dopravník se vyrábí v různých provedeních, délkách a rozměrech.
Technický výkres krokový akumulační dopravník