Ochrana údajů

Ochrana údajů

Osobní údaje
K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme s plnou vážností a nakládáme s nimi velmi důvěrně.

Veškeré osobní údaje, zmiňované na této webové stránce se archivují, zpracovávají a jsou poskytnuty partnerským firmám výlučně za účelem poskytnutí individuální zákaznické péče, zasílání informací a překládání nabídek nebo dalšího vývoje zakázky.
Ujišťujeme Vás, že s Vašimi údaji je nakládáno důvěrně a zcela v souladu s platnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě současného stavu techniky nelze vyloučit možnost, že při přenosu dat na internetu dojde k jejich získání nějakou neoprávněnou třetí osobou.
Dáváme si především pozor na to, že kontakt prostřednictvím e-mailu není v současnosti ještě dostatečně bezpečný. Při předávání osobních údajů Vás proto žádáme o výběr vhodného média. Je proto vyloučeno poskytnutí jakékoliv záruky týkající se přijímání, předávání, zodpovědnosti, odpovědí a zprostředkování údajů prostřednictvím e-mailu.

Máte kdykoliv právo na poskytnutí informace o uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemci, stejně tak i na účel jejich zpracování.
Pokud si budete přát nechat Vaše osobní údaje u nás změnit či vymazat, sdělte nám to prostřednictvím e-mailu.

Chtěli bychom však upozornit na to, že dle okolností za základu uzákoněných povinností týkajících se uchovávání dat a jejich účtování nesmíme zatím Vaše údaje mazat. V takovém případě však máte nárok na jejich zablokování.

Máte-li jakékoliv dotazy k tématu ochrany údajů v naší firmě, rádi Vám jej prostřednictvím e-mailu zodpovíme. Do budoucna si vyhrazujeme právo na změny v poskytování vysvětlivek k ochraně údajů.